Home Công nghệ tế bào Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào là dung dịch quan trọng để tế bào có thể sinh trưởng và phát triển. Môi trường nuôi cấy tế bào bao gồm đẩy đủ các chất dinh dưỡng và muối khoáng tối ưu cho sự phát triển. Ngoài ra môi trường sẽ đảm bảo được áp suất thẩm thấu, đảm bảo cân bằng pH khi được nuôi trong tủ cấy CO2. Với mỗi loại tế bào khác nhau sẽ có các thành phần dinh dưỡng, huyết thanh và một số grow factor đặc biết giúp định hướng tế bào phát triển. Bimetech cung cấp đầy đủ các loại hóa chất cho tất cả các dòng tế bào từ tế bào sinh dưỡng, đến các loại tế bào gốc, tế bào miễn dịch, và các nhân tố định hướng phát triển và biệt hóa. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được sự tư vấn chi tiết và cụ thể về từng loại sản phẩm.

Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào

Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào Thành phần của môi trường nuôi cấy tế bào khá phức tạp bao gồm amino acids, glucose,...

Môi trường nuôi cấy tế bào

Môi trường nuôi cấy tế bào Nuôi cấy tế bào là một trong các kỹ thuật chính trong khoa học sự sống. Nó là thuật...