Home Sinh học phân tử Hóa chất sinh học phân tử

Hóa chất sinh học phân tử

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dải sản phẩm hóa chất sinh học phân tử cho labo nghiên cứu cũng như xét nghiệm y tế. Những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp là các giải pháp mới và công nghệ cao nhất để thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sinh học phân tử. Các hóa chất sinh học phân tử phổ biến nhất mà chúng tôi cung cấp như: Kit hóa chất PCR, Master mix, hóa chất real-time PCR, kit tách ADN, ARN, hóa chất điện di...Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

Hoá chất Proteinase K

Hoá chất Proteinase K Các nghiên cứu cũng như xét nghiệm chẩn đoán thực hiện ở mức độ phân tử ADN, ARN, protein ngày càng...

Hóa chất myo-inositol

Hóa chất myo inositol Myo inositol (inositol) là một carbonhydrate giống đường được sản xuất bởi hầu hết thực vật. Nó đã được thử nghiệm...

Hóa chất Kinetin

Hóa chất Kinetin Kinetin là thành phần của nhóm hợp chất được gọi là cytokinins, đây là một lớp nhân tố điều hòa sinh trưởng...

Thuốc nhuộm PI propidium iodide

Thuốc nhuộm PI propidium iodide Thuốc nhuộm PI là hóa chất nhuộm axit nucleic nhưng nó không thể thấm qua màng tế bào toàn vẹn....

Thuốc nhuộm FDA Fluorescein Diacetate

Thuốc nhuộm FDA Fluorescein Diacetate Thuốc nhuộm FDA là một hóa chất phát huỳnh quang. Nó có tính thấm rất tốt qua màng sinh chất...

Tinh bột tan Starch soluble

Tinh bột tan Starch soluble Tinh bột tan hay Starch Soluble là một polysacarit carbohydrate chứa hỗn hợp amylose và amylopectin, tỷ lệ phần trăm amylose...

Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside IPTG

Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside IPTG IPTG viết tắt của Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside là một tác nhân sinh học phân tử. Hợp chất này giống allolactose, một chất chuyển hóa...

Hóa chất incomplete freund’s adjuvants

Hóa chất incomplete freund’s adjuvants Freund’s adjuvants là thành phần không thể thay thế của các quy trình kích ứng trong nhiều mô hình động...

Dung dịch hematoxylin

Dung dịch hematoxylin Để nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc của các loại mô trong cơ thể người ta thường sử dụng phương pháp nhuộm...

Hóa chất EDTA

Hóa chất EDTA EDTA, hay còn gọi muối disodium hoặc dihydrate, được sử dụng phổ biến trong sinh học phân tử như một chất bắt...