Home Sinh học phân tử Vật tư tiêu hao SHPT

Vật tư tiêu hao SHPT

Bimetech cung cấp đầy đủ các dải sản phẩm vật tư tiêu hao SHPT cho các phòng thí nghiệm sinh học.

Hộp bảo quản mẫu

Hộp bảo quản mẫu Hiện nay công nghệ sinh học rất phát triển các mẫu vi sinh vật, tinh trùng, trứng hoặc tế bào động...

Giá giữ tuýp PCR

Giá giữ tuýp PCR 0.2 ml PCR là một phản ứng hoá sinh nhân tạo để tổng hợp một đoạn ADN đích mà nhà nghiên...

Ống Tuýp PCR 0.5

Ống Tuýp PCR 0.5 ml Phản ứng PCR đã và đang được sử dụng tại tất cả các phòng lab sinh học trên toàn thế...

Tuýp PCR 0.2

Tuýp PCR 0.2 ml PCR là một phản ứng hoá sinh học nhân tạo được thực hiện trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử...

Đầu tip có lọc tiệt trùng

Đầu tip có lọc tiệt trùng Những xét nghiệm sinh học phân tử như PCR thường rất nhạy và có thể phát hiện sự có...

Đầu côn có lọc tiệt trùng

Đầu côn có lọc tiệt trùng Đầu típ hay đầu côn là vật tư tiêu hao được sử dụng phổ biến cùng với các micropipet...

Ống vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Ống vận chuyển mẫu bệnh phẩm Thông thường các mẫu bệnh phẩm được lấy từ các cơ sở khám bệnh lâm sàng, hay tại các...

Đầu côn 10 µl

Đầu côn 10 µl Trong phòng thí nghiệm sinh học hay phòng xét nghiệm y học nhu cầu thao tác và sử lý dung dịch...

Ống PCR 0.5 ml

Ống PCR 0.5 ml PCR hiện là kỹ thuật sinh học cơ bản và xuất hiện ở hầu hết các phòng thí nghiệm trên toàn...

Ống PCR 0.2 ml

Ống PCR 0.2 ml Phản ứng trùng hợp chuỗi PCR là kỹ thuật cơ bản và nền tảng của hầu hết các phòng thí nghiệm...