Tại sao isopropyl alcohol 70% được sử dụng để khử trùng...

Tại sao isopropyl alcohol 70 % được sử dụng để khử trùng trong công nghiệp dược phẩm Isopropyl alcohol 70 % (IPA) được sử dụng...

Nội độc tố và ngoại độc tố

Nội độc tố và ngoại độc tố Với mỗi ai làm ngành y sinh học đều đã được nghe nói rất nhiều về nội độc...

Pepsin

Hóa chất pepsin Pepsin là một protease mạnh trong dịch dạ dày mà nó tham gia vào phân giải protein có trong thị, trứng, các...

Lựa chọn đầu dò pH

Lựa chọn đầu dò pH Làm thế nào bạn biết được loại đầu dò pH phòng thí nghiệm nào là đầu dò pH tốt nhất...

Hiệu chuẩn pH

Hiệu chuẩn pH Để hiệu chuẩn pH của máy đo bạn phải sử dụng một dung dịch với giá trị pH đã biết, cũng được...

Dung dịch đệm PBS

Dung dịch đệm PBS Muối đệm phosphate là dung dịch đệm được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu sinh học. Dung dịch đệm PBS...

Ứng dụng điện di ngang

Ứng dụng điện di ngang Điện di ngang được ứng dụng trong nhiều phân tích để trả lời các nghi vấn sinh học khác nhau....

Ứng dụng của hệ điện di thẳng đứng

Ứng dụng của hệ điện di thẳng đứng Sử dụng hệ điện di thẳng đứng để xác định trọng lượng phân tử Trọng lượng phân tử...

Điện di thẳng đứng

Điện di thẳng đứng Điện di thẳng đứng được thực hiện theo cách không liên tục với đệm trong bể có phần trên và phần...

Phương Pháp Nhuộm Giemsa

Phương Pháp Nhuộm Giemsa Gustav Giemsa sinh ra ở Đức vào năm 1867, làm việc chủ yếu như nhà hóa học và mất năm 1948....