Môi trường rửa tinh trùng – Sperm Washing Medium

Môi trường rửa tinh trùng – Sperm Washing Medium được sản xuất bởi hàng Irvine Scientific dành riêng cho lọc rửa tinh trùng cho IUI và IVF.

Môi trường rửa tinh trùng - Sperm Washing Medium

Môi trường rửa tinh trùng – Sperm Washing Medium của hãng Irvine Scientific được thiết kế dành riêng cho các bước chuẩn bị tinh trùng trong quy trình IUI, IVF và các quy trình hỗ trợ sinh sản khác. Môi trường này sử dụng hệ đệm HEPES, do đó có thể sử dụng để lọc rửa bên ngoài tủ ấm CO2 mà vẫn đảm bảo được pH tối ưu cho tinh trùng.

Môi trường rửa tinh trùng đã được kiểm tra không có nội độc tố, được test thử nghiệm phôi chuột (MEA test), do đó là sản phẩm an toàn có thể sử dụng trong IUI, IVF đảm bảo thành công với tỷ lệ cao.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here