Nhuộm nội bào tử endospore staining

Nhuộm nội bào tử endospore staining

Vào năm 1922, Dorner đã báo cáo một phương pháp sử dụng cho nhuộm nội bào tử. Sau đó năm 1933 Shaeffer và Fulton đã cải tiến phương pháp của Dorner để giúp nhuộm nhanh hơn. Phương pháp này giúp phân biệt vi khuẩn hình thành nội bào tử và không hình thành nội bào tử.

Nguyên lý của nhuộm nội bào tử

Nội bào tử vi khuẩn là các cấu trúc không hoạt động chuyển hóa và rất trơ được tạo ra bởi một số vi như một chiến lược phòng thủ chống lại điều kiện môi trương không thuận lợi. Vi khuẩn có thể vẫn trong trạng thái này cho tới khi các điều kiện trở nên thuận lợi và chúng có thể nảy mầm và trở lại trạng thái hoạt động.

Trong phương pháp nhuộm nội bào tử thuốc nhuộm malachite green sẽ được sử dụng đầu tiên. Sau đó sử dụng hơi nóng lên mẫu tiêu bản thuốc nhuộm này sẽ được giữ lại trong bào tử. Malachite green có khả năng tan trong nước ivà có ái lực thấp với các vật liệu trong tế bào, bởi vậy các tế bào đang ở dạng hoạt động có thể được khử màu trong nước. Tiếp theo người ta sử dụng Safranin, nó sẽ nhuộm bất cứ tế bào nào đã được khử màu. Vì vậy, cuối cùng các tế bào đang ở dạng hoạt động sẽ có màu hồng và nội bào tử có màu xanh đen.

Bào tử có thể nằm ở trung tâm của tế bào, ở hai đầu tế bào hoặc vùng giữa vùng đầu và vùng trung tâm tế bào. Hình dạng bào tử cũng có thể ứng dụng cho việc chẩn đoán. Bào tử có thể hình cầu hoặc hình elip.

Hóa chất nhuộm nội bào tử

Thuốc nhuộm đầu: Malachite green (0.5% (wt/vol) dung môi nước)
0.5 gram malachite green
100 ml nước cất

Tác nhân khử màu
Nước vòi hoặc nước cất

Thuốc nhuộm tương phản: Safranin
Dung dịch stock (2.5% (wt/vol) dung môi cồn)
2.5 gram safranin O
100 ml cồn 95%

Quy trình nhuộm nội bào tử

  1. Làm sạch và tạo tiêu bản mẫu trên lam kính sử dụng kỹ thuật vô khuẩn
  2. Làm khô trong không khí và sử dụng cố định vi khuẩn trên lam bằng nhiệt, phủ một miếng giấy thấm hoặc giấy ăn cắt vừa với lam kính
  3. Làm ẩm hoàn toàn giấy thấm với thuốc nhuộm malachite green và hấp trong năm phút, giữ ẩm giấy và thêm thuốc nhuộm khi cần. Ngoài ra có thể hấp lam kính trong bình nước sôi.
  4. Rửa lam kính trên vòi nước máy.
  5. Nhuộm tương phản với 0.5% safranin trong 30 giây. Rửa với nước vòi; thấm khô.
  6. Kiểm tra lam kính dưới kính hiển vi để xem sự có mặt của nội bào tử. Nội bào tử có màu xanh sáng và các tế bào hoạt động có màu đổ nâu tới hồng.
Nhuộm nội bào tử endospore staining
Nhuộm nội bào tử endospore staining

Trên đây là phương pháp nhuộm nội bào tử theo Shaeffer và Fulton. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ hữu ích với Quí khách. Ngoài ra chúng tôi cung cấp nhiều hóa chất thiết bị như: nigrosin, eosin, hematoxylin, xanh cresyl ánh… Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của Quí khách hàng.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here