Home Sinh học phân tử Hóa chất sinh học phân tử

Hóa chất sinh học phân tử

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dải sản phẩm hóa chất sinh học phân tử cho labo nghiên cứu cũng như xét nghiệm y tế. Những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp là các giải pháp mới và công nghệ cao nhất để thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sinh học phân tử. Các hóa chất sinh học phân tử phổ biến nhất mà chúng tôi cung cấp như: Kit hóa chất PCR, Master mix, hóa chất real-time PCR, kit tách ADN, ARN, hóa chất điện di...Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

Hóa chất Trypan Blue

Hóa chất Trypan Blue Thử nghiệm loại trừ thuốc nhuộm được sử dụng để xác định số lượng tế bào sống có mặt trong mẫu...

BSA Bovine Serum Albumin

BSA Bovine Serum Albumin BSA Bovine Serum Albumin hay albumin huyết thanh bò là thành phần protein chủ yếu trong huyết thanh. Chúng thường được...

Nuclear fast red

Nuclear fast red Nuclear fast red hay còn gọi là Kernechtrot, là muối Natri của một thuốc nhuộm monosulfonated aminoanthraquinon. Chỉ số mày của chất này...

Hóa chất Schiff reagent

Hóa chất Schiff reagent Schiff reagent là dung dịch mà sẽ kết hợp về mặt hóa học với aldehydes để tạo một sản phẩm đỏ...

Hot Start Taq DNA Polymerase

Hot Start Taq Phản ứng trùng hợp chuỗi PCR là một kỹ thuật linh hoạt cho khuếch đại theo cấp số nhân một lượng nhỏ...

Hoechst 333258

Hoechst 333258 Tương tự như hoechst 33342 Hoechst 333258 là dẫn xuất của Bis-benzimidazole dyes. Nó là thuốc nhuộm ADN dạng huỳnh quang được sử dụng rộng...

Hoechst 33342

Hoechst 33342 Bên cạnh DAPI người ta còn sử dụng một hóa chất huỳnh quang khác chuyên cho nhuộm nhân tế bào là Hoechst 33342....

Hóa chất nhuộm nhân DAPI

Hóa chất nhuộm nhân DAPI DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) là một thuốc nhuộm chuyên biệt cho ADN. DAPI hình thành lên một phức hợp huỳnh quang bằng...

Lựa chọn đĩa nuôi cấy tế bào

Lựa chọn đĩa nuôi cấy tế bào Công nghệ nuôi cấy tế bào là quan trọng với nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cho...

Đĩa elisa

Đĩa elisa ELISA là viết tắt của Enzyme Linked Immunosorbent Assay hay còn gọi là xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme....