Home Công nghệ tế bào Thiết bị phòng tế bào

Thiết bị phòng tế bào

Việc lấy phân lập tế bào ra khỏi cơ thể cho sinh trưởng và phát triển không phải là việc dễ dàng. Cần tạo nên hệ môi trường nhân tạo giống như trong cơ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào sống và tăng sinh. Ngoài ra tế bào cũng dễ bị phá hỏng bởi sự lây nhiễm và tấn công của các vi sinh vật ngoài môi trường. Vì vậy hệ thiết bị trong phòng nuôi cấy tế bào gồm nhiều máy móc đảm nhận các chức năng khác nhau. Các tủ ấm CO2 được sử dụng để tạo môi trường nhiệt độ ấm (37), và kiểm soát CO2 tạo cân bằng pH trong môi trường. Các tủ thao tác được sử dụng để tạo không gian sạch, vô trùng cho việc thao tác xử lý tế bào bên ngoài tủ ấm. Kính hiển vi được sử dụng cho quan sát, đánh giá và chụp ảnh kết quả tế bào trước và sau nuôi cấy... Ngoài ra còn nhiều các thiết bị quan trọng khác được sử dụng cho mục đích này.

Bộ nhuộm tiêu bản bằng tay

Bộ nhuộm tiêu bản bằng tay Phương pháp nhuộm màu đã và đang được sử dụng rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm y...

Đĩa nuôi cấy 6 giếng

Đĩa nuôi cấy 6 giếng Phân lập và nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm đã trở thành kỹ thuật được thực...