Home Công nghệ tế bào Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào là dung dịch quan trọng để tế bào có thể sinh trưởng và phát triển. Môi trường nuôi cấy tế bào bao gồm đẩy đủ các chất dinh dưỡng và muối khoáng tối ưu cho sự phát triển. Ngoài ra môi trường sẽ đảm bảo được áp suất thẩm thấu, đảm bảo cân bằng pH khi được nuôi trong tủ cấy CO2. Với mỗi loại tế bào khác nhau sẽ có các thành phần dinh dưỡng, huyết thanh và một số grow factor đặc biết giúp định hướng tế bào phát triển. Bimetech cung cấp đầy đủ các loại hóa chất cho tất cả các dòng tế bào từ tế bào sinh dưỡng, đến các loại tế bào gốc, tế bào miễn dịch, và các nhân tố định hướng phát triển và biệt hóa. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được sự tư vấn chi tiết và cụ thể về từng loại sản phẩm.

DUNG DỊCH TRYPSIN EDTA SOLUTION

DUNG DỊCH TRYPSIN EDTA SOLUTION Trypsin chứa một chuỗi polypeptide đơn gồm 223 amino acid, được sản xuất bởi việc loại bỏ hexapeptide đầu N...

Trypsin

Enzyme Trypsin Trypsin là một enzyme phân giải protein, có vai trò quan trọng cho tiêu hóa protein. Ở người, enzyme này được sản xuất...

Hóa chất Dexamethasone

Hóa chất Dexamethasone Dexamethasone là một glucocorticoid tổng hợp, nó tương tự với glucocorticoid hydrocortisone tự nhiên. Dexamethasone có ái lực tăng lên đối với...

Trichostatin A

Trichostatin A Trichostatin A là một chất ức chế mạnh và có thể đảo ngược của Histone Deacetylase (HDAC), bởi vậy nó hoạt động như...

Penicillin Streptomycin

Penicillin Streptomycin Khi tế bào được phân lập ra khỏi cơ thể nó rất dễ bị vi khuẩn tấn công do không có hệ thống...

Kanamycin Sulfate

Kanamycin Sulfate Hiện nay tế bào được phân lập và nuôi cấy rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Chúng được ứng dụng cho...

Hóa chất Mitomycin C

Hóa chất Mitomycin C Mitomycin C là một tác nhân alkyl hóa mà đặc biệt nhắm vào trình tự guanine 5′-CpG-3′. Nó ức chế sự tổng...

Hóa chất Colcemid Colchicine

Dung dịch Colcemid Mỗi một loài sinh vật có một bộ nhiễm sắc thể với số lượng và hình dạng đặc trưng. Ví dụ như...

AmnioMAX™ C-100 Supplement

AmnioMAX C-100 Supplement Xét nghiệm tế bào ối và gai nhau hiện vẫn được sử dụng là phương pháp chẩn đoán tiền sinh chính tại...

AmnioMAX™ C-100 Basal Medium

AmnioMAX C-100 Basal Medium Hiện tại có rất nhiều kỹ thuật xâm lấn và không xâm lấn được sử dụng cho chẩn đoán tiền sinh...