Công Thức Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật

Công Thức Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Lĩnh vực vi sinh vật học đã được hình thành và phát triển tới nay hơn...

Cystine Tryptic Agar CTA

Hoá Chất Cystine Tryptic Agar (CTA) Cystine tryptic agar (CTA) còn được biết đến với một tên khác là cystine trypticase agar. Môi trường này...

Phương pháp đếm khuẩn lạc

Phương pháp đếm khuẩn lạc Một trong những cách cổ điển để xác định mật độ vi sinh vật trong một mẫu là pha loãng...

Môi trường nuôi cấy màu

Môi trường nuôi cấy màu Môi trường nuôi cấy màu hay thạch màu được thiết kế cho phân lập, xác định, phân biệt vi sinh...

Thạch EMB Eosin Methylene Blue Agar

Thạch EMB Eosin Methylene Blue Agar Thạch EBM-Eosin Methylene Blue Agar đồng thời là môi trường nuôi cấy chọn lọc và phân biệt. Nó là...

Ứng dụng của các loại môi trường nuôi cấy vi sinh

Ứng dụng của các loại môi trường nuôi cấy vi sinh Lĩnh vực vi sinh vật đã được phát triển mạnh mẽ trong vài thập...

Sự khác nhau giữa nấm mốc và nấm men

Sự khác nhau giữa nấm mốc và nấm men Chắc hẳn khi học bộ môn vi sinh vật các bạn đều được học về nấm...

Chỉ thị pH incdicator

Chỉ thị pH - pH incdicator Chất chỉ thị pH hay chỉ thị axit bazơ là hợp chất mà thay đổi màu sắc trong dung...

Nhuộm nội bào tử endospore staining

Nhuộm nội bào tử endospore staining Vào năm 1922, Dorner đã báo cáo một phương pháp sử dụng cho nhuộm nội bào tử. Sau đó năm...

Thạch agar agar

Thạch nuôi cấy vi sinh và thực vật agar Ở trạng thái tự nhiên, agar xuất hiện như một loại carbonhydrate cấu trúc trong thành...