Mô Hình Ếch Cho Học Sinh

Mô Hình Ếch Cho Học Sinh Sinh học là môn học kỳ thú nghiên cứu về thế giới tất cả các loài sinh vật trên...

MÔ HÌNH NỬA CƠ THỂ

Mô hình nửa cơ thể Sinh học là một môn khoa học thú vị nghiên cứu về tất cả các thực thể sống có mặt...

Mô hình răng cắt dọc

Mô hình răng cắt dọc Cấu trúc giải phẫu của một bộ phận, cơ quan trong cơ thể người cũng như động vật là rất...

Tiêu bản giảm phân ở hoa hẹ

Tiêu bản giảm phân ở hoa hẹ Nguyên phân và giảm phân là hai cơ chế phân chia tế bào diễn ra ở mọi sinh...

Tiêu bản cầu khuẩn

Tiêu bản cầu khuẩn Cầu khuẩn (Staphylococcus) là loại vi khuẩn phổ biến gây nên nhiều loại bệnh viêm nhiễm khác nhau ở người và động...

Tiêu bản động vật nguyên sinh và ký sinh trùng

Tiêu bản động vật nguyên sinh và ký sinh trùng Toàn bộ chương trình học sinh học lớp 7 dành cho các em nghiên cứu...

Tiêu bản giảm phân ở châu chấu

Tiêu bản giảm phân ở châu chấu Cơ sở của sinh sản hữu tính là quá trình giảm phân tạo giao tử. Sau quá trình...

Tiêu bản vi khuẩn và nấm

Tiêu bản vi khuẩn và nấm Trong chương trình sinh học lớp sáu, bên cạnh việc học và tìm hiểu về thực vật thì các...

Tiêu bản thực vật

Tiêu bản thực vật Khi bắt đầu bước vào năm đầu trung học cơ sở, các em học sinh được làm quen với môn sinh...

Tiêu bản côn trùng

Tiêu bản côn trùng Trong chương trình lớp 7 các em học sinh sẽ được thầy cô hướng dẫn và tìm hiểu về thế giới...