Bộ gắn điện thoại với kính hiển vi

adapter gắn máy ảnh với kính hiển vi.jpg
Gắn điện thoại với kính hiển vi để chụp ảnh

Môi Trường IVF