ống mao quản

Máy ly tâm mao quản
Rotor

Môi Trường IVF