Keo gắn lamen lên lam kính

Keo gắn lamen lên lam kính – Keo gắn tiêu bản

Tiêu bản mẫu mô, tế bào sau khi nhuộm xong có thể được sử dụng để đánh giá kết quả ngay lập tức và không cần dán lamen để bảo quản mẫu trong thời gian lâu dài. Tuy nhiên, để bảo quản mẫu tiêu bản sau khi nhuộm trong thời gian lâu dài nhằm phục vụ cho việc đánh giá lại, đào tạo, học tập thì mẫu cần được gắp lam phủ lên trên. Việc gắn lam phủ lên trên sử dụng loại keo gắn lamen lên lam kính đặc biệt. Loại keo này cần có đặc tính khô nhanh, trong suốt và tính keo dính chặt chẽ giúp chất lượng ảnh sau khi gắn lamen và trước gắn không thay đổi.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm keo gắn lamen lên lam kính chất lượng cao của hãng Thermo Scientific, giúp bảo vệ tiêu bản lâu dài mà vẫn giữ nguyên được chất lượng như trước khi dán.

Keo gắn lamen lên lam kính
Keo gắn lamen lên lam kính

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here