Khay giữ nhiệt heating block

Khay giữ nhiệt heating block- Aluminum heating block-Labotect

Trong quá trình tiến hành quy trình trong phòng thí nghiệm, nhiều mẫu tế bào, lọ dịch, ống nghiệm cần được duy trì ở nhiệt độ thích hợp. Do đó các bệ ấm và khay chứa ống nghiệm ổn nhiệt (khay nhôm) được sử dụng để duy trì nhiệt độ mẫu ổn định. Khãy giữ nhiệt Heating Block của Labotect được sản xuất bằng nhôm đúc giúp việc truyền nhiệt, duy trì nhiệt độ mẫu vật được đặt vào trong khay ổn định và lâu dài ngay cả khi cắt nguồn cấp nhiệt.

Ngoài ra các khay giữ nhiệt heating block được thiết kế phù hợp với nhiều quy trình và nhu cầu thí nghiệm khác nhau. Labotect thiết kế một số loại khay giữ nhiệt thích hợp cho công việc chọc hút trứng trong lab IVF. Một số khay heating block được thiết kế dành riêng cho thiết bị vận chuyển tế bào tủ ấm xách tay để đáp ứng nhu câu đưa tế bào ra khỏi phòng thí nghiệm.

Các loại khay giữ nhiệt heating block

a) khay giữ nhiệt lớn

  • Loại khay mã 10264 được thiết kế có khả năng chứa 22 ống 5 ml đáy tròn (chiều cao lỗ = 54 mm, đường kính lỗ = 12.2 – 12.4 mm), và 38 ống falcon 13 ml  với chiều cao = 66 mm, đường kính = 16.8 – 17.0 mm. Có thể chọn chỉ có lỗ ống 5 ml hoặc 13 ml hoặc cả hai.
Khay giữ nhiệt heating block
Khay giữ nhiệt heating block
  • Loại khay ổn nhiệt mã 10277 được thiết kế cho loại ống  26 tubes à 25 ml or 26 ml (ví dụ của Falcon, Sarstedt) với chiều cao lỗ = 68 mm, đường kính = 23.9 – 24.1 mm.

b) Loại khay heating block nhỏ

  • Loại khay ổn nhiệt mã 12974 sử dụng được với 8 ống 13 ml với chiều cao lỗ = 60.5 mm, và đường kính = 16.8 – 17.0 mm
  • Loại heating block mã 12977 chứa được 5 ống 25 hoặc 26 ml với chiều cao = 70 mm, đường kính = 24.0 – 24.1 mm
  • Labotect cung cấp thêm cái khung định vị để sử dụng 2 block nhiệt ở trên với tủ ấm vận chuyển tế bào Cell-Trans 4016. Mã cái khung này là 10258.

c) Khay giữ nhiệt với ống thể tích lớn

  • Khay giữ nhiệt mã 14870 sử dụng được với 12 ống Falcon 50 ml chiều cao lỗ là = 81 mm, đường kính = 29.95 – 30,05 mm.
  • Khay giữ nhiệt mã 15212 sử dụng cho các đĩa 96 giếng nuôi cấy tế bào. Có thể sử dụng lên tới 20 đĩa.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here