Các kiểu dạng đáy đĩa

Các kiểu dạng đáy đĩa

Các đĩa cấy tế bào đa giếng có nhiều kiểu hình thái đáy đĩa khác nhau. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu và giải thích các kiểu dạng đáy đĩa nuôi cấy tế bào khác nhau.

  • Kiểu đáy U-Bottom; Đáy giếng hình tròn. Vì các giếng với kiểu đáy này không có cạnh góc rất thích hợp cho khuấy hoặc rửa mẫu. Kiểu hình thái đáy này được sử dụng cho sự kết tụ và các thử nghiệm khác yêu cầu nhiệm vụ này.
  • Kiểu đáy giếng V-Bottom; Đáy giếng hình nón. Thu mẫu tối đa với kiểu đáy giếng này. Vì lý do này các đĩa với đáy V-bottom đặc biệt thích hợp cho thử nghiệm kết tủa và lưu trữ.
  • Kiểu đáy giếng F-Bottom; Đáy giếng phẳng. Kiểu giếng F-bottom được thiết kế cho đo quang học chính xác và thích hợp cho các định màu sắc cũng như ứng dụng kính hiển vi. Hơn nữa, giếng đáy phẳng được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt như nuôi cấy tế bào.
  • Kiểu đáy giếng C-bottom; Đáy phẳng với cạnh cong. Đáy giếng C-bottom kết hợp ưu điểm của U-bottom và F-bottom. Bởi vì các cạnh cong, việc trộn mẫu sẽ tốt hơn. Đáy phẳng ở trung tâm của giếng ở cùng thời điểm cho phép thực hiện đo quang học chính xác. Đáy giếng C-bottom đặc biệt thích hợp cho các thử nghiệm miễn dịch, vì việc khuấy mẫu có ảnh hưởng lớn lên kết quả thử nghiệm chính xác cũng như các phép đo quang học để xác định kết quả này.
Các kiểu dạng đáy đĩa
Các kiểu dạng đáy đĩa

Trên đây là bài giới thiệu về các kiểu hình dạng đáy giếng thường gặp trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here