Eosin Y

Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) – Là hóa chất nhuộm các cấu trúc siêu vi của mô và tế bào, giúp hiển thị protein, mô liên kết, các sợi và keratin trong mẫu sinh học có nguồn gốc từ người.

Phụ thuộc vào yêu cầu của người dùng và thói quen cá nhân mà Eosin Y có thể được pha trong nước hoặc trong cồn. Dung dịch nhuộm này được sử dụng phổ biến trong quy trình nhuộm hematoxylin-eosin (H&E). Quy trình nhuộm H & E là phương pháp nhuộm thường dùng nhất đối với các mô. Do dung dịch hematoxylin, nhân tế bào sẽ có xánh tới màu tím xanh đậm và dung dịch Eosin Y sẽ nhuộm tế bào chất và các thành phần trong tế bào với màu đỏ cam.

Eosin Y được phân tích về mặt hóa học nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, và có các chứng chỉ CE và IVD, do đó sẽ cho kết quả nhuộm chất lượng cao và đảm bảo.

Công thức phân tử: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅Eosin Y

Nhiệt độ nóng chảy: 295 – 296 °C

pH: 9.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

Tỷ trọng: 710 kg/m3

Độ tan: 300 g/l

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here