CÁC LOẠI BUỒNG ĐẾM TẾ BÀO

Các loại buồng đếm tế bào

Trên thị trường hiện có rất nhiều các loại buồng đếm tế bào khác nhau. Việc này gây khó khăn cho các chuyên viên phòng thí nghiệm trong việc lựa chọn buồng đếm tế bào để sử dụng. Trong bài này tôi sẽ mô tả các loại buồng đếm tế bào phổ biến nhất với mong muốn giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chon và sử dụng chúng.

Kiểu đường kẻ của buồng đếm tế bào

Có hai kiểu đường kẻ chia ô buồng đếm là vạch sáng và vạch tối (Bright line và Dark line). Với vạch tối thì lưới ô vuông có các đường ranh giới được khắc vào bề mặt thủy tinh của buồng đếm. Do đó, khi nhìn thông qua kính hiển vi những đường ranh giới này có màu tối.

Ngược lại với kiểu vạch sáng thì lưới ô đếm có các đường ranh giới được khắc vào một lớp màng kim loại mỏng được tạo bằng hơi trên bề mặt buồng đếm. Các vạch ranh giới ô đếm này tương phản tốt với nền kim loại tối hơn nên hiện lên màu sáng rõ dưới kính hiển vi. Chính vì vậy mà việc phân định ranh giới của các ô đếm trong loại buồng đếm tế bào này là tốt hơn.

Buồng đếm tế bào neubauer cải tiến vạch sáng
Buồng đếm tế bào neubauer cải tiến vạch sáng
Buồng đếm tế bào neubauer cải tiến vạch sáng
Buồng đếm tế bào neubauer cải tiến vạch sáng

 

 

 

 

 

Lớp mang kim loại được sử dụng phổ biến trong các buồng đếm này là bạc. Do đó, trong giới chuyên môn thường gọi một tên khác để phân biệt hai loại buồng đếm này là “Buồng đếm tráng bạc” và “buồng đếm không tráng bạc”.

Các kiểu lưới ô của buồng đếm tế bào

Các kiểm buồng đếm khác nhau ở kiểu ô đếm và độ sâu của buồng đếm. Các đường thẳng tạo ô đếm sẽ được nhìn thấy qua kính hiển vi. Dưới đây là các kiểu buồng đếm với các lưới ô đếm khác nhau.

Buồng đếm Neubauer cải tiến

Hiện nay buồng đếm Neubauer cải tiến trở thành loại buồng đếm phổ biến nhất.

Độ sâu chuẩn của nó là 0.1 mm. Lưới ô đếm bao gồm 9 ô vuông lớn với diện dịch là 1 mmmỗi vùng. Ô vuông lớn ở trung tâm được chia thành 25 nhóm ô vuông với mỗi cạnh dài 0.2 mm. Những nhóm ô vuông này lại được chai thành 16 ô vuông nhỏ với diện tích mỗi ô là 0.05*0.05 mm = 0.0025 mm2.

Những đường ranh giới của ô vuông lớn và nhóm ô vuông là 3 đường với vạch kẻ giữa như là vạch phân chia ranh giới thực tế. Đường phụ trợ bên trong và bên ngoài giúp việc đếm thực hiện dễ dàng hơn. Chúng hỗ trợ xác định liệu tế bào nằm gần hoặc trên đường ranh giới để được đếm hoặc bỏ qua khỏi vùng đếm.

Vì buồng đếm đi kèm với các vùng có kích thước khác nhau nó có thể được sử dụng cho đếm nhiều kiểu tế bào khác nhau. Ví dụ tế bào bạch cầu được đếm trong bốn vùng lớn ở góc của lưới ô đếm và đối với hồng cầu ít nhất năm vùng nhóm ô vuông thường được sử dụng.

Buồng đếm neubauer cải tiến
Buồng đếm neubauer cải tiến
Độ sâu = 0.1 mm Số lượng ô vuông mm*mm/1 ô vuông mm2/1 ô vuông mm= µl
Ô lớn 1 3*3 9 0.9
Các ô vuông lớn trên lưới ô 9 1*1 1 0.1
Nhóm ô vuông trên ô vuông lớn 25 0.2*0.2 0.04 0.004
Các ô vuông nhỏ trên nhóm ô vuông lớn 16 0.05*0.05 0.0025 0.00025

 

Buồng đếm Neubauer

Độ sâu của buồng đếm neubauer là 0.1 mm. Vùng lưới ô đếm phủ rộng 3 mm*3 mm và bao gồm 9 ô vuông lớn với chiều dài mỗi ô vuông là 1 mm. Ô vuông lớn ở trung tâm được phân ra làm 4*4 nhóm ô vuông với diện tích 0.2*0.2 mm2. Ranh giới bởi ba đường kẻ cách nhau là 0.025 mm tách biệt nhóm ô vuông với nhau. Mỗi nhóm được phân thành 16 ô vuông nhỏ với chiều dài mỗi cạnh là 0.05.

Buồng đếm Neubauer
Buồng đếm Neubauer
Độ sâu = 0.1 mm Số lượng ô vuông mm*mm/1 ô vuông mm2/1 ô vuông mm3= µl
Ô lớn 1 3*3 9 0.9
Các ô vuông lớn trên lưới ô 9 1*1 1 0.1
Nhóm ô vuông trên ô vuông lớn 16 0.2*0.2 0.04 0.004
Các ô vuông nhỏ trên nhóm ô vuông lớn 16 0.05*0.05 0.0025 0.00025

 

Buồng đếm Buerker

Độ sâu của buồng đếm Buerker là 0.1 mm. Lưới ô đếm của nó rộng 9 mm2 và được chia ranh giới bởi ba vạch kẻ thành 9 vùng lớn. Khoảng cách giữa mỗi đường ở giữa là 1 mm. Mỗi vùng lớn này được chia thành 16 vùng nhỏ bởi vạch kép với 0.05 mm giữa chúng. Vùng bên trong những ô nhỏ này tạo diện tích là 0.2*0.2 mm2. Sự giao cắt của các đường đôi tạo một ô vuông nhỏ có diện tích là 0.05*0.05 mm2. Những ô này thích hợp với đếm tế bào tiểu cầu và hồng cầu.

Buồng đếm Buerker
Buồng đếm Buerker
Độ sâu = 0.1 mm Số lượng ô vuông mm*mm/1 ô vuông mm2/1 ô vuông mm3= µl
Ô lớn 1 3*3 9 0.9
Các ô vuông lớn trên lưới ô 9 1*1 1 0.1
Nhóm ô vuông trên ô vuông lớn 16 0.2*0.2 0.04 0.004

 

Buồng đếm Fuchs – Rosenthal

Độ sâu của buồng đếm Fuchs – Rosenthal là 0.2 mm. Toàn bộ vùng lưới ô vuông phủ 16 mm2 và chứa 16 ô lớn với mỗi cạnh có chiều dài 1mm. Những ô vuông lớn này được tách biệt bởi ba đường mỗi đường cách nhau 0.01 mm. Khoảng cách giữa các đường trung tâm là 1 mm. Tất cả 16 ô vuông lớn được chia nhỏ thành 16 ô vuông nhỏ với cạnh dài 0.25 mm. Do lưới ô đếm và độ sâu là 0.2 mm thể tích tổng là 3.2 µl. Bởi vậy buồng đếm này là ưu tiên sử dụng cho huyền dịch với ít tế bào, ví dụ dịch não tủy.

Buồng đếm Fuchs – Rosenthal
Buồng đếm Fuchs – Rosenthal
Độ sâu = 0.1 mm Số lượng ô vuông mm*mm/1 ô vuông mm2/1 ô vuông mm3= µl
Ô lớn 1 4*4 16 3.2
Các ô vuông lớn trên lưới ô 16 1*1 1 0.2
Nhóm ô vuông trên ô vuông lớn 16 0.25*0.25 0.0625 0.0125

 

Buồng đếm Buerker – Tuerk

Chiều sâu của buồng đếm Buerker – Tuerk là 0.1 mm. Lưới ô đếm rộng 9 mm2 và được chia bởi ba đường thành 9 ô vuông lớn. Mỗi vùng ô vuông lớn lại được chia thành 16 ô vuông nhỏ bằng đường kẻ đôi với khoảng cách 0.05 mm giữa hai đường. Bên trong những đường này tạo thành các ô vuông nhỏ có diện tích 0.2*0.2 mm2. Hơn nữa với buồng đếm Buerker 16 ô vuông nhỏ của ô vuông lớn ở trung tâm được phân nhỏ lần nữa thành 16 ô với kích thước cạnh 0.05 mm và có diện tích là 0.0025 mm2.

Buồng đếm Buerker – Tuerk
Buồng đếm Buerker – Tuerk
Độ sâu = 0.1 mm Số lượng ô vuông Mm*mm/1 ô vuông mm2/1 ô vuông mm3 = µl
Ô lớn 1 3*3 9 0.9
Các ô vuông lớn trên lưới ô 9 1*1 1 0.1
Nhóm ô vuông trên ô vuông lớn 16 0.2*0.2 0.04 0.004
Các ô vuông nhỏ trên nhóm ô vuông lớn 16 0.05*0.05 0.0025 0.00025

 

Buồng đếm Thoma thế hệ mới

Độ sâu của buồng đếm là Thoma thế hệ mới  0.1 mm. Diện tích của vùng ô đếm là 1.1*1.1 mm2. Nó được phân thành 16 nhóm hình vuông với một cạnh là 0.2 mm. Những nhóm hình vuông này có một khoảng cách là 0.1 mm với nhóm ô vuông lân cận. Chúng được chia thành 16 ô vuông nhỏ.

Buồng đếm Thoma new
Buồng đếm Thoma new

Buồng đếm thoma

Độ sâu của buồng đếm thoma là 0.1 mm. Diện tích vùng ô đếm là 1*1 mm2. Nó được chia thành các nhóm ô vuông với chiều dài mỗi cạnh là 0.2 mm (giống với hệ neubauer). Nhóm ô vuông được chia thành 16 ô vuông nhỏ, mỗi ô có diện tích 0.05*0.05 mm = 0.0025 mm2.

Buồng đếm thoma
Buồng đếm thoma

Buồng đếm Nageotte

Độ sâu của buồng đếm Nageotte là 0.5 mm. Diện tích của buồng đếm này là 100 mm2 được chia thành 40 hình chữ nhật với diện tích là 0.25*10 = 2.5 mm2. Buồng đếm này chủ yếu được sử dụng cho đếm tế bào dịch não tủy hoặc đếm giun tròn.

Buồng đếm Nageotte
Buồng đếm Nageotte

Buồng đếm Malassez

Độ sâu của buồng đếm Malassez là 0.2 mm. Diện tích vùng ô đếm là 2*2.5 mm2. Hình chữ nhật lớn có diện tích là 0.25*0.2 = 0.05 mm2. Mỗi ô chữ nhật này được chia tiếp thành 20 ô chữ nhật nhỏ với diện tích là 0.05*0.05 mm=0.0025 mm2. Buồng đếm này được sử dụng cho đếm tế bào giun tròn.

Buồng đếm Malassez
Buồng đếm Malassez

Ngoài phân loại dựa vào các đặc điểm kể trên, buồng đếm còn được phân ra làm hai loại là có khuyết chữ V và không có khuyết chứ V. Buồng đếm mà có khuyết chữ V phía bên cạnh để giúp việc tra mẫu thuận tiện hơn. Khi tra mẫu đầu côn có thể được đặt vào vị trí này. Do đó, không làm xê dịch lam phủ và giúp chuẩn hóa hơn trong quá trình đếm tế bào.

Buồng đếm có khuyết chữ V
Buồng đếm có khuyết chữ V
Buồng đếm có khuyết chữ V
Buồng đếm có khuyết chữ V

 

 

 

 

Buồng đếm Makler

Đây là loại buồng đếm có thiết kế khác hẳn với các loại buồng đếm bên trên. Nó được thiết kế với phần lớn bệ buồng đếm là kim loại. Và phần lưới ô đếm được khắc trên nắp phủ. Buồng đếm Makler có độ sâu là 0.01 mm. Độ sâu này được giữ cố định nhờ bốn trụ xung quanh. Vùng lưới ô đếm có diện tích 1 mmđược chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô có diện tích là 0.01 mm2. Chính vì được thiết kế có độ sâu mỏng như vậy, nên nó được sử dụng chuyên cho mục đích đánh giá số lượng tinh trùng. Đặc biệt khi sử dụng đánh giá tinh trùng có thể sử dụng trực tiếp mẫu tươi mà không cần pha loãng. Chính vì vậy có thể đánh giá luôn tỷ lệ di động của tinh trùng trong tinh dịch. Do đó cũng dễ hiểu tại sao buồng đếm Makler ngày càng trở nên phổ biến như vậy.

Buồng đếm tinh trùng Makler
Buồng đếm tinh trùng Makler

Trên đây là bài tổng quan về các loại buồng đếm tế bào và ứng dụng của chúng. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn dễ dàng trong lựa chọn buồng đếm tế bào cho ứng dụng trong phòng labo. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dụng cụ và thiết bị y tế khác như: Bàn khám sản khoa, máy đếm tinh trùng, micropipet, pipet pump, tủ ấm cấy phôi, bàn sinh đẻ… Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ từ quí khách.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here