Home Sinh học phân tử Hóa chất sinh học phân tử

Hóa chất sinh học phân tử

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dải sản phẩm hóa chất sinh học phân tử cho labo nghiên cứu cũng như xét nghiệm y tế. Những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp là các giải pháp mới và công nghệ cao nhất để thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sinh học phân tử. Các hóa chất sinh học phân tử phổ biến nhất mà chúng tôi cung cấp như: Kit hóa chất PCR, Master mix, hóa chất real-time PCR, kit tách ADN, ARN, hóa chất điện di...Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

EasyPrep Marine DNA Kit

EasyPrep Marine DNA Kit EasyPrep Marine DNA Kit là bộ kít tách chiết ADN cho sinh vật biển của hãng Biotools Đài Loan. Hệ thống...

Kít tách chiết ADN từ sinh vật biển EasyPrep Marine DNA...

Kít tách chiết ADN từ sinh vật biển Sinh vật biển vô cùng đa dạng và phong phú. Do đó sinh vật biển là đối...

EasyPrep Swab DNA Kit

EasyPrep Swab DNA Kit EasyPrep Swab DNA là kít tách ADN từ que tăm bông lấy mẫu của hãng Biotools. Kít tách được thiết kế...

Kít tách ADN từ tăm bông

Kít tách ADN từ tăm bông Tăm bông là dụng cụ lấy mẫu rất phổ biến, được sử dụng trong nhiều phòng thí nghiệm khác...

EasyPrep Plant Genomic DNA extraction kit

EasyPrep Plant Genomic DNA extraction EasyPrep Plant Genomic DNA extraction là kít tách ADN mô và tế bào thực vật chuyên dụng của hãng Biotools. Bộ...

Kít tách ADN thực vật EasyPrep Plant Genomic DNA extraction Kit

Kít tách ADN thực vật Nguyên lý tách ADN từ tế bào và mô thực vật cũng giống với tách từ mô tế bào động...

EasyPrep Genomic DNA Extraction Kit

EasyPrep Genomic DNA Extraction EasyPrep Genomic DNA Extraction là kít tách chiết ADN tổng số của hãng Biotools. Bộ kít này được phát triển dựa...

Kít tách chiết ADN EasyPrep Genomic DNA Extraction Kit

Kít tách chiết ADN Nguyên lý chung khi tách chiết ADN từ mô tế gồm các bước: phá vỡ tế bào, loại bỏ protein, tủa...

EasyPrep HY Genomic DNA Extraction Kit-Biotools

EasyPrep HY Genomic DNA Extraction Kit-Biotools EasyPrep HY Genomic DNA Extraction kit là kít tách chiết ADN đơn giản mà hiệu quả của hãng Biotools....