Home Công nghệ tế bào Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào

Môi trường nuôi tế bào là dung dịch quan trọng để tế bào có thể sinh trưởng và phát triển. Môi trường nuôi cấy tế bào bao gồm đẩy đủ các chất dinh dưỡng và muối khoáng tối ưu cho sự phát triển. Ngoài ra môi trường sẽ đảm bảo được áp suất thẩm thấu, đảm bảo cân bằng pH khi được nuôi trong tủ cấy CO2. Với mỗi loại tế bào khác nhau sẽ có các thành phần dinh dưỡng, huyết thanh và một số grow factor đặc biết giúp định hướng tế bào phát triển. Bimetech cung cấp đầy đủ các loại hóa chất cho tất cả các dòng tế bào từ tế bào sinh dưỡng, đến các loại tế bào gốc, tế bào miễn dịch, và các nhân tố định hướng phát triển và biệt hóa. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được sự tư vấn chi tiết và cụ thể về từng loại sản phẩm.

AmnioMAX™ C-100 Basal Medium

AmnioMAX C-100 Basal Medium Hiện tại có rất nhiều kỹ thuật xâm lấn và không xâm lấn được sử dụng cho chẩn đoán tiền sinh...

Huyết thanh bê non NBCS

Huyết thanh bê non NBCS Huyết thanh thai bò FBS là thành phần quan trọng trong môi trường nuôi cấy các tế bào động vật....

Huyết thanh nuôi cấy tế bào

Huyết thanh nuôi cấy tế bào Các kiểu huyết thanh nuôi cấy tế bào Huyết thanh có thể nhận được từ các động vật khác nhau....

AmnioMAX™ C-100 Supplement

AmnioMAX C-100 Supplement Xét nghiệm tế bào ối và gai nhau hiện vẫn được sử dụng là phương pháp chẩn đoán tiền sinh chính tại...

Môi trường DMEM

Môi trường DMEM Nuôi cấy tế bào đã được khởi động và phát triển cách đây một thời gian rất lâu. Đầu tiên chỉ là...

Hóa chất Colcemid Colchicine

Dung dịch Colcemid Mỗi một loài sinh vật có một bộ nhiễm sắc thể với số lượng và hình dạng đặc trưng. Ví dụ như...

Dung dịch muối cân bằng

Dung dịch muối cân bằng Dung dịch muối cân bằng có thể cung cấp một môi trường mà duy trì sự toàn vẹn cấu trúc...

Hóa chất Mitomycin C

Hóa chất Mitomycin C Mitomycin C là một tác nhân alkyl hóa mà đặc biệt nhắm vào trình tự guanine 5′-CpG-3′. Nó ức chế sự tổng...

Môi trường McCoy’s 5A medium

Môi trường McCoy's 5A Môi trường McCoy's 5A được phát triển tại viện nghiên cứu Roswell Park Memorial Institute, ở Buffalo, New York. Môi trường...

Kanamycin Sulfate

Kanamycin Sulfate Hiện nay tế bào được phân lập và nuôi cấy rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Chúng được ứng dụng cho...