Các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh

Các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh

Hiện nay chương trình sàng lọc và tầm soát sơ sinh ngày càng được thực hiện rộng rãi hơn. Các xét nghiệm sơ sinh thực hiện ở Việt Nam mới chỉ đánh giá được một số bệnh sau khi đã biểu hiện. Với những bệnh khởi phát muộn, bệnh nhân mang gene dị hợp thì các xét nghiệm này không thực hiện được. Do đó các nhà khoa học phát triển nhiều xét nghiệm mà có thể tầm soát đồng thời nhiều bệnh một lúc. Babygens là xét nghiệm tầm soát sơ sinh với khả năng kiểm tra 91 gene trên 71 bệnh lý. Xét nghiệm babygene được thực hiện dựa trên chẩn đoán gene, do đó, ngay cả với những bệnh chưa khởi phát, khởi phát muộn, hoặc những người mang gene gây bệnh dạng dị hợp đều sẽ được cảnh báo và có phương cách phòng ngừa và điều trị. Các bạn chắc hẳn rất băn khoăn về các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh bởi gói xét nghiệm babygenes. Dưới đây tôi sẽ liệt kê danh sách các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh bởi gói xét nghiệm babygenes:

Các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh
Các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh

 

Tên bệnh Gen bị đột biến
Tình trạng rối loạn nội tiết/ huyết sắc tố
Alpha thalassemia HBA1
HBA2
Tăng sản thượng thận bẩm sinh (Congenital adrenal hyperplasia – CAH) CYP21A2
Suy giáp bẩm sinh nguyên phát (primary congenital hypothyrodism – CH) DUOX2

Các gen khác có thể gây ra suy giáp bẩm sinh bao gồm
PAX8, SLC5A5, TG,
THRA, THRB, TPO,
TSHB TSHR.

(1)    Bệnh hồng cầu liềm (sickle celll anemia)

(2)    Metheglobinemia

(3)    Bệnh thalassemia (beta thalasemia)

HBB
Tình trạng rối loạn axit amin
Thiếu hụt Arginase
(ARG)
ARG1
Bệnh Argininosuccinic
aciduria (ASA)
ASL
Bệnh rối loạn chuyển
hoá Citrulin (CIT-I)
ASS1
Bệnh si-rô niệu
(Maple Syrup Urine
Disease – MSUD)
BCKDHA,
BCKDHB,
DBT,
DLD
Bệnh rối loạn chuyển
hoá Hypermethionin
(MET)
GNMT
Bệnh rối loạn chuyển
hoá Homocystin niệu
(HCY)
Phần lớn các đột
biến ở gen CBS gây
ra rối loạn này,
ngoài ra còn có đột
biến ở các gen MTHFR, MTR,
MTRR, MMADHC,
OTC
Phenylketon niệu
(Phenylketonuria –
PKU)
PAH
Bệnh rối loạn chuyển
hoá Tyrosin loại I, II, III Rối loạn tái tạo
biopterin
FAH
Đột biến ở gen
HPD, TAT cũng gây
ra bệnh rối loạn
chuyển hoá Tyrosin PTS,
QDPR
Tình trạng rối loạn oxy hóa axit béo
Bệnh thiếu hụt chuỗi
ngắn của enzyme
acyl-CoA
dehydrogenase (SCAD)
ACADS
Bệnh thiếu hụt
enzyme acyl-CoA
dehydrogenase
(VLCAD) chuỗi dài
ACADVL
Bệnh thiếu hụt
enzyme Carnitine
Palmitoyltransferase
loại I (Bệnh thiếu hụt
CPT I)
CPT1A
Bệnh thiếu hụt
enzyme Carnitine
Palmitoyltransferase
loại II (Bệnh thiếu hụt
CPT II)
CPT2
Bệnh thiếu hụt
tetrahydrobioterin
GCH1
Bệnh thiếu hụt 3-
hydroxyacyl-CoA
dehydrogenase
(M/SCHAD)
HADH
Bệnh thiếu protein
đảm nhận ba chức
năng (TFP)
HADHA
HADHB
Bệnh thiểu hụt
carnitine cơ bản
SLC22A5
Tình trạng rối loạn axit hữu cơ
Bệnh 3-
methylglutaconic
aciduria (3MGA)
AUH, DNAJC19,
OPA3, và TAZ.
Bệnh thiếu hụt 2-
methylbutyryl-CoA
dehydrogenase
ACADSB
Bệnh thiếu hụt Betaketothiolase (βKT) ACAT1
Bệnh nhiễm axit
methylmalonyl trong
máu do khiếm khuyết
thụ thể
transcobalamin
CD320
Bệnh thiếu hụt
Isobutyryl-CoA
dehydrogenase (IBD)
ACAD8
Thiếu acyl-CoA
dehydrogenase chuỗi
trung bình (MCAD)
ACADM
Bệnh thiếu hụt
3-hydroxy-3-
methylglutaryl-CoA
lyase (HMG)
HMGCL
3-hydroxy-2-
methylbutyryl-CoA
dehydrogenase
deficiency (2M3HBA)
HSD17B10
Multiple Carboxylase
Deficiency (MCD)
HLCS
Bệnh thiếu hụt 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase (3-MCC MCCC1
MCCC2
Malonyl-CoA decarboxylase deficiency (MAL) MLYCD
Bệnh cường toan Isovaleric acidemia (IVA) IVD
(I)                 Methylmalonic acidemia (cblC)

(II)               (Homocystinuria (HCY)

(I)                 MMADHC,
MCEE,
MUTA,(II)               MMAA và
MMAB.
(II) MMADHC,
CBS,
MTHFR,
MTR và
MTRR.
Các rối loạn khác
Bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID) ADA
Axit malonic và methylmalonic có nồng độ cao trong nước tiểu (CMAMMA) ACSF3
Bệnh xơ nang (Cystic Fibrosis) CFTR
Thiếu hụt enzyme Biotinidase BTD
Bệnh Pompe (Bệnh thiếu hụt GAA) GAA
Rối loạn chuyển hóa Galactose (Classic Galactosemia) GALT
GALE
GALK1
Bệnh Glutaric acidemia loại I (GA1) GCDH
Thiếu hụt G6PD (Glucose-6 Phosphophate Dehydrogenase Deficiency) G6PD
Bệnh rối loạn hệ thần kinh Addison liên quan nhiễm sắc thể X (Xlinked adrenoleukodystrophy Adrenomyeloneuropat hy Addison (X-ALD)) ABCD1
Nhiễm axit methylmalonyl với homocystin trong máu ABCD4
Bệnh khiếm thính (Điếc không hội chứng) GJB2
GJB3GJB6
Các rối loạn Baby Genes bổ sung
Bệnh Guacher GBA
Bệnh Fabry GLA
Bệnh cường toan methylmalonic acidemina với homocystinuria HCFC1
Thiếu hụt đa Carboxylase (MCD) HLCS
Bệnh Krabbe GALC
Bệnh cường toan Methylmalonic acidemia MCEE, MUT,
MMAA, MMAB, và
MMADHC
Bệnh Niemann-Pick (Type C1) NPC1

Trên đây là danh sách các bệnh có thể được sàng lọc sơ sinh bằng gói xét nghiệm babygenes. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về gói xét nghiệm babygenes.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here