Tiêu bản giảm phân ở châu chấu

Tiêu bản giảm phân ở châu chấu

Cơ sở của sinh sản hữu tính là quá trình giảm phân tạo giao tử. Sau quá trình giảm phân một tế bào lưỡng bội 2n sẽ tạo thành 4 tế bào giao tử có bộ nhiễm sắc thể đơn bội 1n. Sau đó những giao tử đực và cái đơn bội này kết hợp với nhau để tạo ra hợp tử và phát triển thành cá thể có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Vì vậy giảm phân và thụ tinh chính là cơ sở của di truyền học. Hiểu được quá trình giảm phân là cần thiết để hiểu được các quy luật di truyền như quy luật Mendel. Trong chương trình sinh học, bài về giảm phân sẽ được giảng dạy cho học sinh lớp 9. Để học hiệu quả một học phần quan trọng và phức tạp này thì việc thực hành và quan sát trên mẫu thật là quan trọng để giúp học sinh hiểu bản chất của vấn đề. Sử dụng tiêu bản giảm phân ở Châu chấu, học sinh có thể quan sát được toàn bộ quá trình giảm phân diên ra trên mẫu tế bào thật. Bộ nhiễm sắc thể trong tiêu bản giảm phân ở Châu chấu được nhuộm màu rõ nét, do đó các em thấy được sự sắp xếp và phân chia cả bộ nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân.

Bộ mẫu tiêu bản giảm phân ở Châu chấu

Bộ mẫu tiêu bản thực hành giảm phân mà chúng tôi cung cấp gồm 12 tiêu bản. Các tiêu bản này được nhuộm với chất lượng cao, màu sắc rõ nét. Các tiêu bản sau nhuộm đã được gắn lam phủ, vì vậy mẫu rất bền và hầu như không có thay đổi về chất lượng sau nhiều năm sử dụng. Do đó bộ mẫu tiêu bản của chúng tôi rất thích hợp sử dụng cho việc thực hành quan sát tế bào giảm phân của các em học sinh.

tiêu bản giảm phân ở Châu chấu
tiêu bản giảm phân ở Châu chấu

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dụng cụ phục vụ giáo dục như: tiêu bản mẫu mô động vật, tiêu bản thực vật, tiêu bản vi khuẩn và nấm, tiêu bản nguyên phân rễ hành, tiêu bản côn trùng, kính hiển vi sinh học

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here