Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Fraser Broth Base

Fraser Broth Base Vi khuẩn Listeria monocytogenes là một loại vi khuẩn gây bệnh ở người. Chúng có thể gây ra những bệnh nguy hiểm...

MRS Broth

Môi trường MRS Broth MRS Broth là môi trường được phát triển bởi deMan và cộng sự nhằm cung cấp môi trường sinh trưởng tốt...

Plate Count Agar PCA

Plate Count Agar PCA Plate count agar (PCA) là hoá chất được sử dụng cho xác định tổng số lượng vi khuẩn hiếu khí sống...

Tryptic Soy Broth TSB

Tryptic Soy Broth TSB Tryptic Soy Broth hay TSB được sử dụng rộng rãi cho phân lập vi khuẩn từ các mẫu lâm sàng, hỗ...

TBX Agar Tryptone Bile X-glucuronide

TBX Agar Tryptone Bile X-glucuronide TBX agar là môi trường màu được thiết kế nhằm mục đích xác định và làm giàu vi khuẩn Escherichia coli...

MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH

Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) Môi trường Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth được thiết kế để sử dụng cho chọn lọc và phân lập Salmonella.  Môi trường...

Cystine Lactose Electrolyte Deficient agar CLED Agar

Cystine Lactose Electrolyte Deficient agar CLED Agar Thạch CLED agar (cysteine lactose and electrolyte deficient) là môi trường được sử dụng cho phân lập và...

Urea broth Ure Broth

Urea broth Urea Broth được khuyến cáo cho mục đích xác định vi khuẩn trên cơ sở sử dụng ure, đặc biệt để phân biệt...

Violet red bile glucose agar VRBG

Violet red bile glucose agar VRBG Môi trường thạch Violet red bile glucose agar (VRBG) được thiết kế cho nuôi cấy và làm giàu vi...

Starch Casein Agar

Starch Casein Agar Starch Casein Agar (SCA) được sử dụng cho xác định vi khuẩn biến phân giải đường để tạo năng lượng (saccharolytic) và...