Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Starch Casein Agar

Starch Casein Agar Starch Casein Agar (SCA) được sử dụng cho xác định vi khuẩn biến phân giải đường để tạo năng lượng (saccharolytic) và...

Thạch Sabouraud Glucose Agar

Thạch Sabouraud Glucose Agar Sabouraud Glucose Agar là môi trường ban đầu được thiết kế cho nuôi cấy tế bào da. Ngày nay nó được...

Cao thịt peptone

Cao thịt peptone Peptone là tên gọi chung của hỗn hợp chuỗi polypeptide và aminio acid được hình thành sau quá trình thủy phân ly...

Tryptic Soy Broth TSB

Tryptic Soy Broth TSB Tryptic Soy Broth hay TSB được sử dụng rộng rãi cho phân lập vi khuẩn từ các mẫu lâm sàng, hỗ...

Bismuth Sulfite Agar

Bismuth Sulfite Agar Môi trường thạch Bismuth Sulfite Agar (BS) là một môi trường chọn lọc và phân viện cho phân lập và xác định...

Dung dịch Lacto Phenol Coton Blue

Dung dịch Lacto Phenol Coton Blue Nấm là sinh vật nhân thực và chúng được phân loài thành hai nhóm chính là nấm men và...

MRS Broth

Môi trường MRS Broth MRS Broth là môi trường được phát triển bởi deMan và cộng sự nhằm cung cấp môi trường sinh trưởng tốt...

Chủng vi sinh ATCC

Chủng vi sinh ATCC ATCC (American Type Culture Collection) là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên về thu thập, phân phối, bảo...

Môi trường thạch Agar medium

Môi trường thạch Agar medium Đối với bất cứ ai học hoặc làm về vi sinh học đều đã quá quen thuộc với việc phân...

SIM MEDIUM

SIM MEDIUM Môi trường SIM Medium được sử dụng để phân biệt các loài trực khuẩn đường ruột, đặc biệt là Salmonella và Shigella trên...