Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

TGE AGAR TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT

TGE AGAR (TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT AGAR) Hiệp hội sức khoẻ cộng đồng Mỹ (APHA) năm 1910 đã phát hành ấn phẩm đầu tiên với tiêu...

LB Broth (Luria Bertani Broth)

LB Broth - Luria Bertani Broth Môi trường LB Broth (Miller) được sử dụng trong các nghiên cứu di truyền phân tử và trong phòng...

Violet red bile glucose agar VRBG

Violet red bile glucose agar VRBG Môi trường thạch Violet red bile glucose agar (VRBG) được thiết kế cho nuôi cấy và làm giàu vi...

MÔI TRƯỜNG FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM

MÔI TRƯỜNG FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM Brewer là người đầu tiên mô tả công thức của môi trường Fluid Thioglycollate Medium vào năm 1940. Môi trường...

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN Nhà khoa học Mueller là người đầu tiên mô tả việc sử dụng canh trường Tetrathionate Broth cho nuôi cấy...

Tryptic Soy Broth TSB

Tryptic Soy Broth TSB Tryptic Soy Broth hay TSB được sử dụng rộng rãi cho phân lập vi khuẩn từ các mẫu lâm sàng, hỗ...

YERSINIA SELECTIVE AGAR CIN AGAR

CIN AGAR (YERSINIA SELECTIVE AGAR) Vào năm 1979, Schiemann đã mô tả một môi trường chọn lọc và phân biệt cho phân lập vi khuẩn...

TBX Agar Tryptone Bile X-glucuronide

TBX Agar Tryptone Bile X-glucuronide TBX agar là môi trường màu được thiết kế nhằm mục đích xác định và làm giàu vi khuẩn Escherichia coli...

Cao thịt peptone

Cao thịt peptone Peptone là tên gọi chung của hỗn hợp chuỗi polypeptide và aminio acid được hình thành sau quá trình thủy phân ly...

PCA Agar

PCA Agar Trong một số trường hợp các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu tổng số lượng vi sinh vật hiếu khí có mặt trong...