Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Yeast Glucose Chloramphenicol Agar YGC Agar

Yeast Glucose Chloramphenicol Agar YGC Agar Hiện nay các phương pháp thạch kháng sinh đã thay thế phương pháp thạch axít truyền thống trước đây...

Rose Bengal Agar Base

Rose Bengal Agar Base Nhóm nấm rất đa dạng gồm hàng trăm loại nấm men và nấm mốc khác nhau. Nấm có mặt và có...

MÔI TRƯỜNG R2A AGAR

MÔI TRƯỜNG R2A AGAR Môi trường R2R agar được khuyến cáo trong các phương pháp chuẩn cho đếm số lượng vi khuẩn trên đĩa (plate...

Cystine Lactose Electrolyte Deficient agar CLED Agar

Cystine Lactose Electrolyte Deficient agar CLED Agar Thạch CLED agar (cysteine lactose and electrolyte deficient) là môi trường được sử dụng cho phân lập và...

Môi trường canh thang Lauryl sulfate broth

Môi trường canh thang Lauryl sulfate broth Coliforms được xem là thành viên của vi khuẩn đường ruột. Vi khuẩn này sinh trưởng trong sự...

Burkholderia Cepacia Selective Agar BCSA Agar

BCSA Agar (Burkholderia Cepacia Selective Agar) Nhóm burkholderia cepacia có một phổ phân bố địa lý rộng rãi và đã được phân lập từ nhiều nguồn...

Thiamine hydrochloride

Thiamine hydrochloride Một số thực vật có thể tổng hợp các vitamin cần thiết cho sự phát triển của chúng. Một số vitamin được yêu...

TSC AGAR TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE AGAR

TSC AGAR (TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE) Harmon và cộng sự là nhóm đầu tiên thiết lập công thức môi trường TSC agar (Tryptose Sulphite Cycloserine Agar)...

MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH

Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) Môi trường Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth được thiết kế để sử dụng cho chọn lọc và phân lập Salmonella.  Môi trường...

Thạch bột ngô corn meal agar

Thạch bột ngô corn meal agar Việc sản xuất Chlamydospore là một tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc xác định các loài Candida. Thạch...