Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Fraser Broth Base

Fraser Broth Base Vi khuẩn Listeria monocytogenes là một loại vi khuẩn gây bệnh ở người. Chúng có thể gây ra những bệnh nguy hiểm...

LB Broth (Luria Bertani Broth)

LB Broth - Luria Bertani Broth Môi trường LB Broth (Miller) được sử dụng trong các nghiên cứu di truyền phân tử và trong phòng...

L-Arabinose

L-Arabinose Trong nuôi cấy vi sinh đường luôn được coi là nguồn cung cấp năng lượng chính cho các loài vi khuẩn. Thông thường thì...

Simmons Citrate Agar

Môi Trường Simmons Citrate Agar Simmons Citrate Agar là môi trường thạch được Simmons phát triển dựa trên công thức của Koser vào đầu những năm...

PCA Agar

PCA Agar Trong một số trường hợp các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu tổng số lượng vi sinh vật hiếu khí có mặt trong...

MÔI TRƯỜNG FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM

MÔI TRƯỜNG FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM Brewer là người đầu tiên mô tả công thức của môi trường Fluid Thioglycollate Medium vào năm 1940. Môi trường...

Cao thịt peptone

Cao thịt peptone Peptone là tên gọi chung của hỗn hợp chuỗi polypeptide và aminio acid được hình thành sau quá trình thủy phân ly...

YERSINIA SELECTIVE AGAR CIN AGAR

CIN AGAR (YERSINIA SELECTIVE AGAR) Vào năm 1979, Schiemann đã mô tả một môi trường chọn lọc và phân biệt cho phân lập vi khuẩn...

Starch Casein Agar

Starch Casein Agar Starch Casein Agar (SCA) được sử dụng cho xác định vi khuẩn biến phân giải đường để tạo năng lượng (saccharolytic) và...

UREA AGAR BASE

MÔI TRƯỜNG UREA AGAR BASE Môi trường Urea Agar base được sử dụng để xác định việc sản xuất urease. Nhà nghiên cứu Christensen đã...