Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Starch Casein Agar

Starch Casein Agar Starch Casein Agar (SCA) được sử dụng cho xác định vi khuẩn biến phân giải đường để tạo năng lượng (saccharolytic) và...

Simmons Citrate Agar

Môi Trường Simmons Citrate Agar Simmons Citrate Agar là môi trường thạch được Simmons phát triển dựa trên công thức của Koser vào đầu những năm...

Alkaline Peptone Water

Môi trường Alkaline Peptone Water Trong mẫu nguyên liệu ban đầu thường chứa một số lượng rất nhỏ của vi khuẩn Vibrio. Do đó để...

Hektoen Enteric Agar

Thạch HE Hektoen Enteric Agar Hektoen Enteric Agar được giới thiệu vào năm 1968 bởi hai nhà khoa học Sylvia King và William I. Metzger....

Bismuth Sulfite Agar

Bismuth Sulfite Agar Môi trường thạch Bismuth Sulfite Agar (BS) là một môi trường chọn lọc và phân viện cho phân lập và xác định...

Thioglycollate broth

Thioglycollate broth Thioglycollate broth là canh trường làm giàu được sử dụng phổ biến nhất trong chẩn đoán vi sinh. Môi trường này hỗ trợ...

Kỹ thuật nhuộm Ziehl Neelsen

Kỹ thuật nhuộm Ziehl Neelsen Phương pháp nhuộm Ziehl Neelsen được phát triển bởi hai nhà khoa học là Ziehl và Neelsen. Trong phương pháp này Neelsen đã...

Thiamine hydrochloride

Thiamine hydrochloride Một số thực vật có thể tổng hợp các vitamin cần thiết cho sự phát triển của chúng. Một số vitamin được yêu...

Rose Bengal Agar Base

Rose Bengal Agar Base Nhóm nấm rất đa dạng gồm hàng trăm loại nấm men và nấm mốc khác nhau. Nấm có mặt và có...

Thạch Sabouraud Glucose Agar

Thạch Sabouraud Glucose Agar Sabouraud Glucose Agar là môi trường ban đầu được thiết kế cho nuôi cấy tế bào da. Ngày nay nó được...