Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

Cao thịt peptone

Cao thịt peptone Peptone là tên gọi chung của hỗn hợp chuỗi polypeptide và aminio acid được hình thành sau quá trình thủy phân ly...

LB Broth (Luria Bertani Broth)

LB Broth - Luria Bertani Broth Môi trường LB Broth (Miller) được sử dụng trong các nghiên cứu di truyền phân tử và trong phòng...

Môi trường thạch Agar medium

Môi trường thạch Agar medium Đối với bất cứ ai học hoặc làm về vi sinh học đều đã quá quen thuộc với việc phân...

Bộ nhuộm gram

Bộ nhuộm gram Vào năm 1884, trong khi kiểm tra mô phổi từ bệnh nhân chết do viêm phổi, ông Hans Christian Gram khám phá...

Phương pháp nhuộm Gram

Phương pháp nhuộm Gram Nhuộm gram là một kỹ thuật phổ biến được sử dụng để phân biệt hai nhóm vi khuẩn lớn dựa trên...

Dung dịch Lacto Phenol Coton Blue

Dung dịch Lacto Phenol Coton Blue Nấm là sinh vật nhân thực và chúng được phân loài thành hai nhóm chính là nấm men và...

Thạch bột ngô corn meal agar

Thạch bột ngô corn meal agar Việc sản xuất Chlamydospore là một tiêu chuẩn được chấp nhận cho việc xác định các loài Candida. Thạch...

Môi trường canh thang Lauryl sulfate broth

Môi trường canh thang Lauryl sulfate broth Coliforms được xem là thành viên của vi khuẩn đường ruột. Vi khuẩn này sinh trưởng trong sự...

Hóa chất Lactose broth

Hóa chất Lactose broth Canh trường Lactose Broth thường được sử dụng như môi trường tiền làm giàu trong xét nghiệm thực phẩm và sản...

Môi trường TSI agar

Môi trường TSI agar Nguyên lý của TSI agar: Thạch TSI agar (Triple sugar iron agar) được sử dụng để xác định liệu các vi khuẩn...