Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

L-Arabinose

L-Arabinose Trong nuôi cấy vi sinh đường luôn được coi là nguồn cung cấp năng lượng chính cho các loài vi khuẩn. Thông thường thì...

SLANETZ AND BARTLEY AGAR

SLANETZ AND BARTLEY AGAR Hai nhà khoa học tên là Slanetz và Bartley là những người đầu tiên phát minh ra môi trường Slanetz and Bartley...

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN Nhà khoa học Mueller là người đầu tiên mô tả việc sử dụng canh trường Tetrathionate Broth cho nuôi cấy...

VRBD AGAR VIOLET RED BILE DEXTROSE AGAR

VRBD AGAR VIOLET RED BILE DEXTROSE AGAR Vi sinh vật có mặt trong mẫu thực phẩm hư hại là những khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae bao...

DRBC AGAR DICHLORAN-ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL

DRBC AGAR (DICHLORAN-ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL) Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar hay còn gọi tắt là DRBC Agar là công thức môi trường nuôi cấy vi...

SELENITE CYSTINE ENRICHMENT BROTH

SELENITE CYSTINE ENRICHMENT BROTH Môi trường Selenite Broth được Leifson mô tả lần đầu tiên vào năm 1936. Selenite broth có khả năng làm giàu salmonellas...

Burkholderia Cepacia Selective Agar BCSA Agar

BCSA Agar (Burkholderia Cepacia Selective Agar) Nhóm burkholderia cepacia có một phổ phân bố địa lý rộng rãi và đã được phân lập từ nhiều nguồn...

Yeast Glucose Chloramphenicol Agar YGC Agar

Yeast Glucose Chloramphenicol Agar YGC Agar Hiện nay các phương pháp thạch kháng sinh đã thay thế phương pháp thạch axít truyền thống trước đây...

MR VP BROTH

MR VP BROTH Môi trường MR-VP broth có thể được sử dụng cho nghiên cứu các thử nghiệm hoá sinh học như MR và VP...

UREA AGAR BASE

MÔI TRƯỜNG UREA AGAR BASE Môi trường Urea Agar base được sử dụng để xác định việc sản xuất urease. Nhà nghiên cứu Christensen đã...