Home Vi sinh Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh

Thế giới vi sinh vật rộng lớn và đa dạng vượt sức tưởng tưởng của chúng ta. Ngày càng nhiều các loài sinh vật với các đặc tính đặc biệt được các nhà khoa học phát hiện mới. Nhu cầu phân lập, nuôi cấy, xác định đặc tính và định danh vi sinh vật ngày càng tăng lên. Một trong các thành phần làm nên thành công của lĩnh vực này là môi trường vi sinh. Môi trường vi sinh có rất nhiều loại khác nhau để phù hợp với từng loại vi khuẩn từ khó đến dễ nuôi cấy. Ngoài ra còn các loại môi trường được sử dụng để chọn lọc và ức chế các sinh vật đặc biệt. Bimetech là đơn vị nhập khẩu và phân phối của các hãng sản xuất mặt hàng khoa học y sinh nổi tiếng thế giới như Merck, Thermo Scientific. Do đó chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các loại môi trường cấy khuẩn và các thuốc thử cũng như hóa chất cơ bản liên quan.

EE Broth Mossel

EE Broth Mossel Họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae bao gồm các loài Salmonella, Shigella và các vi khuẩn gây bệnh tiêu hoá khác. Con...

TGE AGAR TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT

TGE AGAR (TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT AGAR) Hiệp hội sức khoẻ cộng đồng Mỹ (APHA) năm 1910 đã phát hành ấn phẩm đầu tiên với tiêu...

TSC AGAR TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE AGAR

TSC AGAR (TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE) Harmon và cộng sự là nhóm đầu tiên thiết lập công thức môi trường TSC agar (Tryptose Sulphite Cycloserine Agar)...

MÔI TRƯỜNG R2A AGAR

MÔI TRƯỜNG R2A AGAR Môi trường R2R agar được khuyến cáo trong các phương pháp chuẩn cho đếm số lượng vi khuẩn trên đĩa (plate...

Chủng vi sinh

Chủng vi sinh Các chủng vi sinh chuẩn đóng vai trò quan trọng trong trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, quản trị...

GIỐNG CHUẨN VI SINH VẬT

Giống chuẩn vi sinh vật Hiện nay có nhiều nghiên cứu thử nghiệm in vitro được tiến hành trên các mô hình vi sinh vật,...

YERSINIA SELECTIVE AGAR CIN AGAR

CIN AGAR (YERSINIA SELECTIVE AGAR) Vào năm 1979, Schiemann đã mô tả một môi trường chọn lọc và phân biệt cho phân lập vi khuẩn...

L-Arabinose

L-Arabinose Trong nuôi cấy vi sinh đường luôn được coi là nguồn cung cấp năng lượng chính cho các loài vi khuẩn. Thông thường thì...

SLANETZ AND BARTLEY AGAR

SLANETZ AND BARTLEY AGAR Hai nhà khoa học tên là Slanetz và Bartley là những người đầu tiên phát minh ra môi trường Slanetz and Bartley...

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN

TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH TO MULLER-KAUFFMANN Nhà khoa học Mueller là người đầu tiên mô tả việc sử dụng canh trường Tetrathionate Broth cho nuôi cấy...